"ANKARA MÂNEVİ DEĞERLER ÖĞRETİMİ"

SÜBHANEKE

Sübhanekellahümme ve bi hamdik ve tebarakesmük ve teala ceddük (ve celle senaük ) ve la ilahe ğayrük.

NOT: Parentes içerisindeki ve celle senaük yanlızca cenaze namazlarinda okunur.

MEAL: Allahım! sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın . Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.

FAZİLETİ: Allah Azze ve Celle Meleklerine Arşı kaldırmalarını emir ettiğinde. Melekler arşı kaldırmakta çok zorlanmiş. Bu hal üzerine Allah Azze ve Celle SUBHANEKE duasını okumalarını emir etmiş ve Duayı okuduktan sonra üzerlerinde ki o ağır yük hafiflemiştir.

Bizlerde namazımıza başlamadan önce okumoş olduğumuz SUBHANEKE duasıyla; Nefis ve Şeytanın, üzerimize serpmiş olduğu ölü toprağını. Bütün güç ve iradenin yalnızca kendisinde toplamış olduğu o yüce makamdan, Bu dünyanın hürmetine kaldırmasını talep ediyoruz.Dilimiz ile söylemesekte,halimizle o makama şöyle sesleniyoruz;

“Ya Rab,arşı taşıyan meleklerinin, bu dua hürmetine üzerindeki yüklerini nasıl hafiflettiysen,bizimde üzerimizdeki yükleri öyle hafiflet.İbadetimizden feyyiz almamızı kolaylaştır.”Diyerek o kutsiyet ötesi makamdan yardım talep ediyoruz.

ETTEHiYYATÜ

Ettehiyyatü lillahi vessalavatü vettayyibat.Esselamü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakatüh.Esselamü aleyna ve ala ibadillahis-Salihin.Eşşedü en la ilahe illellah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve Rasülüh.

MEAL:Dil ile beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler ALLAH’A dır.Ey Peygamber! ALLAH’ın selamı,rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun .Selam bizim üzerimize ve ALLAH’ın bütün iyi kulları üzerine olsun.Şahitlik ederim ki ALLAH’tan başka ilah yoktur.Yine şahitlik ederim ki MUHAMMED O’nun kulu ve Peygamberidir.

FAZİLETİ:Namaz kılarken her gün defalarca okuduğumuz ETTEHİYYATÜ’nün güzelliğini anlayın,üzerinde düşünün.Kalbiniz rahatlayacak.Huzur bulacaksınız.Miraç’ta,yani Peygamber Efendimizin ALLAH’ın huzurunda konuşmaların başlangını oluşturan bu sözlerin önemini ve güzelliğini bilmek gerekir.Aşağıdaki açıklamaları okuyun.Ettehiyyatü’deki muhteşem güzelliğini görün.Ettehiyyatü’yü sadece namazlarda değil:teseelliye ihtiyacınız olduğu zamanlardada okuyun.Kendinizi yalnız hissettiğinizdede,dertlerinizi unutmak istediğinizdede,yatarken uykunuz kaçtığındada okuyun.Peygamber Efendimiz miraçta Yüce Yaradan’a şunu söylemiştir:Ettehiyyatü lillahi vessalavatü vettayyibat.Hayat sahibi varlıkların hayatlarıyla sundukları ibadetler,dualar ve bütün güzel söz ve davranuşlar ALLAH’a mahsustur.Ve ALLAH’tan sana selam:”Essalamü aleyke eyyü hennebiyyü ve rahmetüllahi ve berekatüh.Ey nebi,selam,ALLAH’ın rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun.Peygamber Efendimiz de şu şekilde karşılık vermiş:Essalamü aleyna ve ala ibadillahissalihin.Selam bize ve ALLAH’ın salih kullarının üzerine olsun.Bu konuşmaya tanık olan melek Cebrahil kelime-i Şehadet gitiriyor:Eşhedü enna ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resülühü.Şahadet ederim ki ALLAH’tan başka ilah yoktur.Yine şahadet ederim ki H.z Muhammed onun kulu elçisidir.”

ALLAHÜMME SALLİ

Allahümme salli alan Muhammedin ve ala ali Muhammed.Kema salleyte ala İbrahime ve ala ali İbrahim. İnneke hamidün mecid.

MEAL:Allahım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yanliz sensin, şan ve şeref sahibide sensin.

ALLAHÜMME BARİK

Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed.Kema barekte ala İbrahime ve ala ali İbrahim.İnneke hamidün mecid.

MEAL:ALLAH’ım Muhammed ‘e ve Muhammed’in ümmetine hayır ve bereket ver.İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine verdiğin gibi.Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin,şan ve şeref sahibide sensin.

FAZİLETİ:Peygamber Efendimiz (s.a.s.)buyurdu: -Bana en yakın olanlar, üzerime en çok salavat getirenler olacaktır. – Üzerime salavat (100) defa salavat getireni ALLAH (c.c.) otuzu dünyaya yetmişi ahirete ait olamk üzere 100 hacetini kabul eder. -Dua ile sema arasında bir engel vardır üzerime salavat getirince engel açılır dua yerine ulaşır. -Sünnetimi ihya eden,üzerime salavat getiren,darda kalanlara yardımda bulunanlar kıyamet gününde arşın gölgesinde bulunacaktır. -Sırat üzerinde kalmış hurma yaprağı gibi tir tir titreyen adam gördüm.O anda üzerime getirdiği salavatı Şerife gelip o durumdan onu kurtardı.-Dün gece acayip birşey gördüm adamın biri sırat üzerinde düşüp kalkıyordu.O anda üzerime getirdiği salavat geldi.Elimden tuttuğu gibi sırat’dan geçirdi.-Meclislerinizi salavat ile süsleyiniz.-Kıyamet günü büyük ecir almak isteyen,üzerime salavat getirsin.-Cuma günü üzerime 80 kere salavat getirenin 80 senelik günahı affolur.-Üzerime salavat getirmeden yapılan hiçbir dua kabul olunmaz.Üzerime 100 defa salavat getirene ALLAH 1000 defa rahmet nazarı ile bakar.İştiyakla daha fazla getiren için kıyamet gününde şefaat ve şahitlik ederim.

RABBENA ATİNA 

Rabbena Atina fid’dünya haseneten ve fil’ ahirati haseneten ve kına azabennar.Bi rahmetike ya erhammerrahimin.

NOT: Namazda Rabbena duasını okuduktan sonra Bi Rahmetike Ya erhammerrahimin demek caizdir.

MEAL: Allah’ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirettede iyilik, güzellik ver.Bizi ateş azabından koru.

RABBENAĞFİRLİ

Rabbenağfirli ve li-valideyye ve lil-Mü’minine yevme yekümü’l-hisab.

MEAL: Ey bizim Rabbimiz! beni, anamı ve babamı ve bütün mü’minleri hesap gününde ( herkesin sorguya çekileceği günde ) bağışla.

FAZİLETİ: Peygamber efendimiz, dünya ve ahiret için af ve afiyet ( sağlık ) isterdi. İmandan sonra afiyetten büyük nimet olamdığını bildirirdi. Bir hadis-i şerif meali şöyledir: ( duanın eftali – en iyi olanı -, dünya ve ahirette Rabbinden af ve afiyet istemektir. Affa ve afiyete kavuşan, dünya ve ahirette kurtuluşa ermiştir.)  [tirmizi]

Peygamber Efendimiz’ in en çok okuduğu dua, Rabbena Atina duasıdır. Bu dua genel olarak her zaman okunabilir. Kunut dualarını bilmeyen öğrenene kadar bu duayı okuyabilir. Cenaze namazında, ölü için okunan duayı bilmeyen bu duayı okuyabilir. Namazda Salli Barikten sonra dua okumak sünnettir. Bu duaların en meşhuru Rabbena Atina duasıdır.

KUNUT DUALARI-1

Allahümme inna nesteinüke ve nestağfirüke ve nestehdik. Ve nü’minü bike ve netubü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel-hayra küllehü neşkürüke ve la nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

MEAL:Allah’ım senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile öğeriz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız.