"ANKARA MÂNEVİ DEĞERLER ÖĞRETİMİ"

NOKTALAMA İŞARETLERİNİ KULLANARAK ÖRÜNTÜ OLUŞTURMA

               Kağıt üzerinde çocuklarımızın noktalama ve kesik çizgileri kullanarak bir nesne,eşya gibi varlıları oluşturma çalışmaları yapıyoruz.Matematik çalışmaları okul öncesinde her zaman eğlenceli hareketli beden dilini kullanarakta yapılmalıdır.