"ANKARA MÂNEVİ DEĞERLER ÖĞRETİMİ"

İngilizce Eğitimi

Hadis-i Şerif’ler

 • Osman ibni affan (r.a)’den rivayet edildiğine göre , Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Sizin en hayırlınız , Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir.”
 • Abdullah ibni Amr ibni As(r.anhüma) Rasülullah (s.a.s.)’i şöyle buyururken dinlediğini söylemiştir:“Kim bana bir defa salatü selam getirirse, bu sebeple ALLAH da ona on misli merhamet eder.”
 • İbni mes’ud (r.a.)’den rivayet edildigine göre Resulullah (s.a.s.) şöyle buyurdu:“Kıyamet gününde insanların bana en yakın olanları, bana en çok salat’ü selam getirenleridir.”
 • Evs ibni Evs (r.a.)’den rivayet edildiğine göre Resulullah(s.a.s.): _ “Muhakkak ki günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salatü selam getiriniz; zira sizin salatü selamlarınız bana sunulur” buyurunca , ashab-ı kiram:  -Ya Resulullah ! Vefat ettiğin ve senden hiçbir eser kalmadığı zaman salatü selamlarımız sana nasıl sunulur ? diye sordular.                                                                         Bunun üzerine Peygamber (a.s.):_“ALLAH teala peygamberlerin bedenlerini çürütmeyi toprağa haram kıldı” buyurdu
 • Ebu Hüreyre (r.a.)’den rivayet edildiğine göre Resulullah (s.a.s.) şöyle buyurdu:   ”Yanında adım anıldığı halde bana salatü selam getirmeyen kimse perişan olsun.”  
 • Yine Ebu Hüreyre (r.a.)’den rivayet edildiğine göre Resulullah (s.a.s.) şöyle buyurdu:   ”Kabrimi bayram yeri haline çevirmeyiniz. Bana salatü selam getiriniz. Zira nerede olursanız olun sizin salatü selamınız bana ulaşır.”
 • Yine Ebu Hüreyre(r.a.)’den rivayet edildiğine göre Resullullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Bir kimse bana salat-u selam getirdiği zaman onun selamını almak için ALLAH ruhumu iade eder.”
 • Ali (r.a.)’den rivayet edildiğine göre Resullullah (s.a.s.) buyurdu: “Cimri, yanında adım anıldığı halde bana selatü selam getirmeyen kimsedir.”
 • Fedale ibni Ubeyd (r.a.) şöyle dedi: Rasulullah (s.a.s.)namazdan sonra ALLAH’a hamd etmeden Peygamber (s.a.s)’a salatu selam getirmeden dua eden bir adamı işitti. Bunun üzerine: “Bu adam acele etti” buyurdu.Sonra o adamı yanına çağırdı. Ona veya bir başkasına şöyle buyurdu: Biriniz dua edeceği zaman önce Allah subhaneye hamdü sena etsin,sonra Peygamber (s.a.s.)’e selam getirsin.Daha sonra dilediği sekilde dua etsin”
 • Ebu Muhammed Ka’b İbni Ucre (r.a.) şöyle dedi (İbrahim’in) Bir gün Resul-i Ekrem (s.a.s.) yanımıza gelmişti:-Ya Resullah! Sana nasıl selam vereceğimizi öğrendik,sana nasıl salavat getireceğiz? Diye sorduk.O’da şöyle buyurdu: “Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed,kema salleyte ala ali İbrahim,inneke hamıdün mecid.Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, ke ma barekte ala Ali ibrahim,inneke hamıdün mecid: ALLAH’ım! İbrahim’in aline rahmet ettiğin gibi Muhammed’e ve aline de rahmet et.Şüphesiz sen öğülmeye layık ve yücesin.ALLAH’IM! İbrahim’im aline hayır ve bereket lütfettiğin gibi Muhammed’in alinede hayır ve bereket ihsan et.Şüphesiz sen övülmeye layık ve yücesin”
 • Ebu Mes’ud el-bedri (r.a.) şöyle dedi:Biz Sa’d İbni Ubade (r.a.) ile birlikte oturuken Resululluh (s.a.s.) yanımıza geldi. Beşir İbni Sa’d ona: _Ya Resulallah! Allah Teala sana salavat getirmemizi emretti. Sana nasıl salatü selam getireceğiz? diye sordu. Bunun üzerine Resulullah (s.a.s.)sükut buyurdu. Sükutun uzaması sebebiyle biz içimizden, keşke sormasaydi, diye geçirdik. Sonra Resulullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: -“Allahümme salli  ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed,kema salleyte ala ali İbrahim ve barek ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed, kema barekte ala ali İbrahim,inneke hamidün mecid: ALLAH’ım ! İbrahim’in aline rahmet ettiğin gibi Muhammed’e ve aline rahmet et.ALLAH’ım İbrahim’in aline hayır ve bereket lütfettiğin gibi Muhammed’e ve alinede hayır ve bereket ihsan et.Şüphesiz sen övülmeye layık ve yücesin,değiliz.Selam ise bildiğiniz gibidir.”
 • Ebu Humeyd es-Sa’idi (r.a.) şöyle dedi:  Ashab-ı kiram: -Ya Resulallah! Sana nasıl salavat getireceğiz ? diye sordular. Şöyle buyurdu: -” Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ezvacihi ve zürriyeti kema salleyte ala ibrahim, ve barik ala Muhammedin ve ala ezvacihi ve zürriyyetihi kema bareket ala İbrahim, inneke hamidün mecid: Allahım! İbrahim’in aline rahmet ettiğin gibi Muhammed’e, hanımlarına ve zürriyetine de rahmet et. İbrahim’e hayır ve bereket lutfettiğin gibi Muhammed’e, hanımlarına ve zürriyetine de hayır ve bereket ihsan et. Şüphesiz sen övülmeye layık ve yücesin,deyiniz.”
 • Ebu hüreyre (r.a.)’den rivayet edildiğine göre Resulullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Dile hafif,mizana konduğundan ağır gelen ve Rahman olan Allah’ı hoşnut eden iki cümle vardır: Sübhanallahi ve bi-hamdihi sübhanallahi’l-azim: Ben Allah’ı uluhiyyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve O’na hamdederim. Ben Yüze Allah’ı uluhiyyet makamına yakışmayan sıfatlardan tekrar tenzih ederim.
 • “Ebu Umame (r.a.) den, ben Resulullah (s.a.v.): “Kur’an okuyunuz.Çünkü Kur’an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir” buyururken  işittim demiştir.
 • Nevvas İbni Sem’an (r.a.) den şöyle dedi: Ben Resulullah (s.a.v): “Kıyamet gününde Kur’an ve dünyadaki hayatlarını ona göre tenzim eden Kur’an ehli kimseler mahşer yerine getirilirler.Bu sırada Kur’an ‘ın önünde Bakara ve Al-i İmran Suresi vardır.Her ikiside kendilerini okuyanları müdafaa için birbiriyle yarışırlar” buyururken işittim.
 • Aişe (r.anha.) ‘ dan rivayet edildiğine göre, Resullullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Kur’an-ı gereği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar melekler ile beraberdir. Kur’an-ı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseyede iki kat sevap vardır.”