"ANKARA MÂNEVİ DEĞERLER ÖĞRETİMİ"

+Su içme adabı
+Yemek yeme adabı
+Uyku adabı
+Konuşma adabı
+Tuvalet adabı
+Hapşırma adabı
+Dua etme adabı